Zaznacz stronę

Wspieram firmy we wdrażaniu skutecznych narzędzi zarządzania i realizacji celów

Wszystkie szkolenia jakie realizuję mają charakter warsztatowy, co oznacza, że Uczestnicy pracują na case studies, a kiedy rozmawiamy o zarządzaniu projektami – realizujemy konkretny projekt, aby poznać wszystkie jego etapy.

Wszystko po to, aby po skończeniu szkolenia, wdrożyć jak najsprawniej zdobytą wiedzę.

Prowadzę także 60-90 min webinary, które mają zwykle formułę prezentacji połączonej z dyskusją.

Każdorazowo zakres i przebieg szkolenia dostosowany jest do potrzeb organizacji i celów jakie chce realizować dzięki warsztatom.

Przykładowe tematy szkoleń

Skuteczne zarządzanie i prowadzenie projektów, w tym w zespołach rozproszonych

Komunikacja wewnętrzna w zespołach rozproszonych, szczególnie w branży IT

NOWOŚĆ! Budowanie odporności psychicznej w erze AI

NOWOŚĆ! Menopauza w pracy - jak wspierać Twoich najbardziej doświadczonych pracowników

Etapy współpracy szkoleniowej

Zawsze zaczynam od zbadania potrzeb

Kiedy kontaktujemy się w tej początkowej fazie, mniej mówię o swojej ofercie, a bardziej pytam o to, czego w danym momencie potrzebuje Twoja firma i Twoi pracownicy.

Często proszę również o odpowiedzi w ankiecie, jaką przesyłam po naszej wstępnej rozmowie.

Czas na ofertę i propozycję programu

Na podstawie badania potrzeb przygotowuję ofertę dla Twojej firmy – zarówno program, jak i czas trwania oraz sposoby pracy warsztatowej.

Szczegółowej propozycji realizacji szkolenia towarzyszy również jego wycena oraz rozliczenie. Od początku masz pełną przejrzystość zasad współpracy.

Nasza współpraca nie kończy się wraz z realizacją szkolenia

Po przeprowadzeniu szkolenia – które zawsze kończy się zadaniem wdrożeniowym – umawiamy się na sprawdzenie jego realizacji.

Uczestnicy ponownie otrzymują ankietę, w której odpowiadają na pytania o sposób wykorzystania przekazanej wiedzy. Ty lub Twój dział HR otrzymujecie raport z wnioskami oraz zaleceniami do realizacji w kolejnych krokach.

Napisz jakie obszary w Twojej firmie wymagają wzmocnienia